Tipuri de audit: auditul intern, auditul de secundă și de terță parte

Cuvântul ”audit” provine din limba latină, “audit – auditare” traducându-se prin “a asculta”. Încă din antichitate s-a observat această nevoie de a fi ascultat și consiliat în vederea luării celor mai bune decizii. Și pentru că de-a lungul timpului antreprenorii din toate industriile au resimțit nevoia de a efectua analize interne amănunțite la nivel de companie, s-au creat specialiști care să analizeze și să eficientizeze procesele interne, facilitând astfel evoluția companiei. 

Auditarea unei companii, indiferent de natura acesteia, este un proces iterativ, care are ca scop determinarea calității și conformității proceselor și metodelor, și contribuie la identificarea și eliminarea problemelor care pot afecta activitățile și rezultatele organizației. Planul pentru monitorizarea performanței organizației trebuie să fie construit cu multă atenție, pentru a permite evaluarea suplimentară și rezolvarea oricăror probleme care ar putea apărea. 

Auditul intern

Auditurile interne sunt procese complexe, care trebuie efectuate periodic, într-un mod corect şi riguros, pentru a testa și monitoriza performantele organizatiei. Auditul Intern al unei firme are rolul de a evidenția starea reala a companiei, printr-o abordare obiectiva analitica, fără a lăsa loc de interpretare, oferind în schimb recomandări pentru îmbunătățirea desfășurării activităților din firmă. Această procedură amplă și complexă se bazează pe un ansamblu de instrumente specifice pentru furnizarea informației necesare urmăririi performanței unei companii.

Obiectivele unui audit intern
În funcție de specificul companiei, forma auditului poate diferi, însă, în general, obiectivele auditului rămân aceleași: 
 
  • Verificarea activității, atat în conformitate cu standardele interne, cat și cu limitele impuse de lege.
  • Analizarea modului de organizare internă, conform normelor interne și a legislației în vigoare 
  • Analizarea datelor cu caracter financiar și non-financiar și compararea acestora cu date din perioade anterioare, cu scopul de creștere a eficienței activității companiei 
  • Examinarea strategiilor de securitate, cu scopul prevenirii fraudelor și a pierderilor 
  • Evaluarea tuturor politicilor și procedurilor interne ale firmei 
  • Raportul de audit trebuie sa includă concluziile în urma evaluării procedurilor și politicilor firmei, dar și date despre respectarea și aplicarea acestora conform cadrului legal 
 
Auditul intern poate fi efectuat de o persoană din interiorul organizației sau de o entitate externă căreia i se cere să efectueze un audit intern în numele organizației. Auditurile de primă parte pot fi folosite și pentru a declara ca organizația este conformă cu un anumit standard ISO (autodeclarație). 
Auditul de secundă parte

Auditul de secundă parte – auditul la furnizor sau la subcontractant – este efectuat de obicei de către auditori externi la un furnizor/subcontractant înainte de semnarea contractului, cu scopul de a evalua în ce măsură se respectă condițiile contractuale și nivelul de conformitate cu standardul de referință. 

Pentru o organizație auditul de secundă parte este auditul cu impactul cel mai mare, deoarece acesta are implicații comerciale foarte importante precum încheierea sau menținerea unor contracte, afectarea imaginii proprii de către terți etc. 

Un audit de secundă parte permite:

  • evaluarea corectă, obiectivă și monitorizarea continuă a propriilor furnizori;
  • protejarea imaginii organizației care ar putea fi afectată de colaboratori;
  • îmbunătățirea continuă a imaginii organizației
  • respectarea standardelor și a codului de practică adoptat, precum și a normelor  internaționale.
Auditul de terță parte 

Auditurile de terță parte sunt audituri efectuate de organizații externe independente în scopul de a  determina dacă o organizație este conformă cu un anumit standard. În acest caz, auditorii se numesc registre sau organe de certificare.  

INAQ Consulting le oferă clienților săi servicii de audit intern și de secundă parte, asigurate de o echipă de auditori unică pe piața din România, atât prin prisma nivelului înalt de calificare și experiență, cât și a complexității domeniilor acoperite. 

Ne puteți contacta pentru servicii de auditare internă în domeniul siguranței alimentelor, pentru un audit intern de evaluare a stadiului de implementare pentru diverse sisteme de management (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP / FSSC 22000, IFS Food, IFS HPC, IFS PACsecure, IFS Logistics etc.),  pentru efectuarea unui audit de secundă parte la furnizorii de produse sub marca privată a companiilor de retail, dar și pentru un audit de evaluare a gradului de implementare IFS Global Markets Food, HPC, Logistics. 

Distribuie

Facebook
LinkedIn

Ești gata să treci la
următorul stadiu de dezvoltare?

CONFERINȚA IFS 2024

Vrei să vinzi la EXPORT?
Află cum îți poți DUBLA șansele.
PARTICIPĂ la conferința IFS 2024 în România