Consultanță

Programele de consultanță INAQ Consulting sunt proiectate să răspundă cerințelor și obiectivelor specifice fiecărui client, fie că avem de-a face cu implementarea unui sistem de management specific, fie cu integrarea mai multor asemenea sisteme sau cu menținerea / îmbunătățirea unor sisteme deja implementate. Practic, aceasta înseamnă că INAQ Consulting lucrează alături de clienții săi, ajutându-i să obțină atât conformitatea cu cerințele standardelor aplicabile, cât și un management eficace al afacerii, totdeauna ținând cont și de controlul costurilor implicate.

Serviciile noastre de consultanță acoperă o gamă variată de domenii, dintre care enumerăm:

1. Managementul
calității (ISO 9001)

2. Managementul mediului – ISO 14001;

3. Managementul securității și sănătății

4. Ocupaționale – OHSAS 18001 / ISO 45001;

.

5. Managementul siguranței produsului în industria alimentară – HACCP / FSSC 22000 / IFS Food;

6. Managementul siguranței produselor de uz casnic și îngrijire personală – IFS HPC;

7. Implementarea standardului pentru auditarea serviciilor logistice, în relație cu calitatea și siguranța produselor – IFS Logistics;

8. Implementarea standardului pentru auditarea conformității serviciilor prestate de agenții comerciale, importatori și brokeri, în relație cu calitatea și siguranța produselor – IFS Broker;

9. Bunele practici de fabricație în domeniul produselor cosmetice – ISO 22716;

10. Managementul calității pentru dispozitive medicale – ISO 13485;

11. Managementul lanțului de custodie – FSC CoC.

Acestea sunt numai câteva dintre cele mai importante domenii acoperite. Pentru detalii și orice informații suplimentare, referitoare la aceste domenii, precum și la alte sisteme de management și standarde, te rugăm să ne contactezi.

Etapele clasice ale implementării unui sistem de management sunt:

1. Audit diagnostic al sistemului existent 
 • Realizarea unui audit diagnostic al sistemului de management actual pentru determinarea gradului de conformitate inițial cu cerințele standardelor aplicabile;
 • Analiza rezultatelor auditului diagnostic și elaborarea programului pentru implementarea sistemului de management. 
2. Consultanță pentru proiectarea sistemului
 • Consultanță pentru identificarea și documentarea proceselor organizației;
 • Consultanță pentru identificarea activităților, produselor și serviciilor organizației, listarea lor și corelarea cu lista proceselor identificate anterior;
 • Consultanță pentru identificarea cerințelor legale aplicabile organizației;
 • Consultanță pentru stabilirea politicii în domeniul calității / siguranței produsului / mediului / sănătății și securității în muncă;
 • Consultanță pentru stabilirea obiectivelor și țintelor privind sistemul de management;
 • Consultanță pentru stabilirea indicatorilor pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor;
 • Consultanță pentru stabilirea punctelor critice principale (HACCP, FSSC 22000, IFS, etc.);
 • Consultanță pentru identificarea și evaluarea aspectelor de mediu (ISO 14001);
 • Consultanță pentru elaborarea procedurilor de sistem;
 • Consultanță pentru elaborarea procedurilor operaționale, instrucțiunilor de lucru, fișelor de post și a formularisticii necesare în vederea menținerii înregistrărilor sistemului de management;
 • Consultanță pentru elaborarea manualului sistemului de management.
3. Audit școală
 • Pregătirea și efectuarea unui audit al sistemului de management proiectat, audit efectuat de către auditori INAQ Consulting și eventuali auditori interni ai organizației care au absolvit cursul de formare;
 • În urma acestui audit se identifică gradul de implementare a sistemului de management și a documentației, se verifică înregistrările care dovedesc acest stadiu de implementare, se determină cauzele apariției neconformităților și se identifică posibilități de îmbunătățire a sistemului.
4. Determinare și monitorizare acțiuni corective, preventive 

Evaluarea neconformităților constatate de auditorii INAQ Consulting și auditorii interni în cadrul etapei anterioare (audit școală) și implementarea de programe atât de acțiuni corective în vederea prevenirii reapariției neconformităților, cât și eventuale acțiuni preventive, precum și stabilirea liniilor directoare de îmbunătățire și optimizare a eficacității sistemului de management proaspăt format.

5. Audit de precertificare

În această etapă se realizează un audit cu auditori INAQ Consulting, independenți de derularea întregului proiect de consultanță, pentru evaluarea finală a sistemului de management existent înaintea prezentării în fața certificatorului. Aceasta presupune pregătire și realizare audit, elaborare raport de audit și indicarea eventualelor acțiuni corective.

6. Acțiuni de îmbunătățire

Implementarea posibilităților de îmbunătățire și rezolvarea eventualelor neconformități rămase în sistem, identificate în cadrul auditului de precertificare.

Ești gata să treci la
următorul stadiu de dezvoltare?

Ai aflat despre Conferința IFS 2024?

VREI SĂ EXPORȚI DAR NU ȘTII DE UNDE SĂ ÎNCEPI?

Află cum să te pregătești eficient în doar 3 pași cu ghidul nostru! 

Click aici pentru a-l descărca GRATUIT!