Managementul de mediu (ISO 14001)

Prezentarea generală a cerințelor referențialului ISO 14001

Obiectiv:

Cursul se adreseaza personalului cu responsabilități în implementarea sistemului de management de mediu (reprezentanți ai managementului pentru mediu, responsabili de mediu, responsabili deșeuri) și asigură informarea acestora cu privire la termenii și structura de bază a sistemului, conform standardului.

Informatii despre curs:

  • Structura referențialului ISO 14001, termeni, definiții și principii de bază;
  • Modalități de aplicare a cerințelor referențialului în organizație.

Formare auditori interni pentru sistemul de management al mediului

Obiectiv:

Formarea de auditori interni pentru sistemele de management de mediu. Cursul are la bază cerințele referențialului ISO 14001, ținând cont în același timp de prevederile ghidului de auditare ISO 19011

Informații despre curs:

• Introducere în managementul de mediu
• Cerințele standardului privite din perspectiva auditorului
• Procedura de auditare a sistemelor de management de mediu (pregătirea auditului, auditul la fața locului, raportul de audit, tehnici de comunicare în audit, studii de caz)

Ești gata să treci la
următorul stadiu de dezvoltare?

CONFERINȚA IFS 2024

Vrei să vinzi la EXPORT?
Află cum îți poți DUBLA șansele.
PARTICIPĂ la conferința IFS 2024 în România