Managementul calității (standard ISO 9001)

Prezentarea cerințelor standardului ISO 9001

Obiectiv:

Înțelegerea principiilor fundamentale și de vocabular pentru îmbunătățirea performanțelor și implementarea cu succes a sistemului de management al calității.

Informații despre curs:

  • ISO 9000 – Fundamente și vocabular (identificarea principiilor și procedurilor fundamentale prin stabilirea cadrului instituțional și de limbaj. Glosar termeni: calitate, management, organizație, proces și produs, caracteristici, conformitate, documentație, examinare, audit);
  • ISO 9001 – Stabilirea unui model pentru managementul calității, prin fixarea cerințelor și documentarea procedurilor necesare oricărei organizații, în vederea demonstrării abilității acesteia de a furniza constant produse și servicii conform standardelor și nevoilor clientului.

Formare auditori interni pentru sistemul de management al calității

Obiectiv:

Formarea de auditori interni pentru sistemele de management al calității. Cursul are la baza cerințele referențialului ISO 9001, ținând cont în același timp de prevederile ghidului de auditare ISO 19011.

Informații despre curs:

  • Dobândirea unei imagini de ansamblu cu privire la metodologia utilizată, a regulilor, metodelor și tehnicilor de abordare în vederea elaborării documentației necesare auditului;
  • Interpretarea standardului SR EN ISO 9001;
  • Dobândirea și îmbunătățirea cunoștintelor de audit și aplicarea acestora, prin intermediul testelor și exercițiilor practice din timpul cursurilor, a căror absolvire cu succes duce la obținerea certificatului de auditor intern.

*Notă: Acest curs poate fi oferit și în varianta integrată cu alte sisteme de management (Ex: Formarea auditorilor interni pentru sistemul de management integrat calitate-mediu).

Ești gata să treci la
următorul stadiu de dezvoltare?

CONFERINȚA IFS 2024

Vrei să vinzi la EXPORT?
Află cum îți poți DUBLA șansele.
PARTICIPĂ la conferința IFS 2024 în România