Managementul sănătății și securității ocupaționale (OHSAS 18001 / ISO 45001)

Prezentarea generală a cerințelor referențialului OHSAS 18001 / ISO 45001

Obiectiv:

Cursul se adresează personalului cu responsabilități în implementarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale (reprezentanți ai managementului pentru sănătate și securitate ocupațională, responsabili SSM și situații de urgență) și asigură informarea acestora cu privire la termenii și structura de bază a sistemului, conform standardului OHSAS 18001 / ISO 45001.

Informații despre curs:

• Structura referențialului OHSAS 18001 / ISO 45001, termeni, definiții și principii de bază
• Modalități de aplicare a cerințelor referențialului în organizație

Formare auditori interni ai sistemelor de management al sănătății și securității ocupaționale

Obiectiv:

Formarea de auditori interni pentru sistemele de management al sănătății și securității ocupaționale. Cursul are la bază cerințele referențialului OHSAS 18001 / ISO 45001, ținând cont în același timp de prevederile ghidului de auditare ISO 19011.

Informații despre curs:

• Introducere în managementul sănătății și securității ocupaționale
• Cerințele standardului OHSAS 18001 / ISO 45001 privite din perspectiva auditorului
• Procedura de auditare a unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale (pregătirea auditului, auditul la fața locului, raportul de audit, tehnici de comunicare în audit, studii de caz)

Ești gata să treci la
următorul stadiu de dezvoltare?

CONFERINȚA IFS 2024

Vrei să vinzi la EXPORT?
Află cum îți poți DUBLA șansele.
PARTICIPĂ la conferința IFS 2024 în România