IFS Food – Curs Analiza de risc

Descriere curs

IFS Food este un standard internațional pentru evaluarea conformității produsului și procesului referitor la calitatea și siguranța alimentelor.

Scopul Certificării IFS Food este să evalueze dacă activitățile de procesare ale producătorilor sunt capabile să producă produse care sunt sigure, legale și conforme cu specificațiile clientului. Evaluarea IFS este concentrată pe produs și pe proces și asigură că dezvoltarea unor produse de înaltă calitate este realizată prin procese corespunzătoare funcționale.

Certificarea IFS Food indică despre o companie că ”este capabilă să  livreze produse de încredere”, care îndeplinesc așteptările companiei care le achiziționează.

Standardele IFS sunt bazate pe analiza de risc.

Standardele IFS indică ce trebuie făcut, dar nu specifică modalitatea de efectuare.

Acest lucru este benefic pentru organizații, pentru că acordă o mare flexibilitate în a alege metodele pentru controlul pericolelor care sunt cele mai potrivite situațiilor lor particulare.

În același timp, implică o mare responsabilitate pentru alegerea soluțiilor corecte pentru a îndeplini cerințele de produs și proces.

Standardul IFS Food conține 237 de cerințe care acoperă șase aspecte ale afacerii considerate cheie pentru garantarea siguranței și calității produselor

1. Conducere și Implicare – analizează implicarea managementului pentru a sprijini o cultură a siguranței alimentelor sustenabilă și politica de asigurarea calității.

2. Sistemul de Management al Calității și Siguranței Alimentelor – necesar pentru a îndeplini cerințele legale și cerințele privind siguranța alimentelor, dar și specificațiile clienților.

3. Managementul Resurselor – gestionarea rersurselor umane, igiena personalului și a facilităților pentru personal, pentru a asigura siguranța produselor.

4. Procesele Operaționale – producerea de produse sigure pentru consum și de calitate, conforme cu cerințele clienților.

5. Măsurători, Analize, Îmbunătățiri – inspecții, validări de procese și managementul reclamațiilor și acțiunile corective.

6. Planul de Apărarea Alimentelor – protejarea integrității companiei și a produselor fabricate.

În cadrul celor 237 de cerințe, sunt 28 de cerințe în care se solicită evaluarea riscului pentru stabilirea metodelor proprii de ținere sub control a pericolelor pentru siguranța alimentelor.

În 15 dintre ele se solicită efectuarea unei analize a pericolelor și evaluarea riscurilor asociate, iar în alte 13 se solicită ca metodologia aleasă să fie justificată prin evaluarea riscului.

Cursul de față are ca scop clarificarea modalității de abordare a celor două cerințe, ce înseamnă și cum se realizează practic

 • Analiza pericolelor și evaluarea riscurilor asociate
 • Evaluarea riscului
De asemenea, se vor trece în revistă cele 28 de cerințe în care se solicită evaluarea riscului și se vor da exemple practice de realizare a acestei evaluări, cum ar fi:
 • stabilirea cerințelor pentru igiena personalului bazate pe analiza pericolelor şi evaluarea riscurilor asociate.
 • stabilirea modalității de igienizare a echipamentului de protecție justificată prin evaluarea riscului
 • stabilirea planului de testare a materiilor prime/ambalajelor/serviciilor achiziționate și a produselor finite justificată prin evaluarea riscului.
 • evaluarea furnizorilor justificată prin evaluarea riscului.
 • stabilirea metodelor de operare a zonelor sensibile la risc(riscuri) microbiologic(e), chimic(e) și fizic(e) justificat(e) prin evaluare de risc
 • stabilirea unui program de curăţenie şi dezinfecţie, bazat pe analiza pericolelor si evaluarea riscurilor asociate
 • stabilirea planului de verificare a eficacității măsurilor de curăţenie şi dezinfecţie justificat prin evaluarea riscurilor.
 • analiza pericolelor și evaluarea riscurilor asociate pentru prevenirea contaminării cu corpuri străine
 • stabilirea măsurilor de control al dăunătorilor bazate pe analiza pericolelor şi evaluarea riscurilor asociate.
 • stabilirea măsurilor preventive și de control pentru prevenirea contaminării cu alergeni bazate pe analiza pericolelor şi evaluarea riscurilor asociate, inclusiv declararea pe etichetă a urmelor de alergeni.
 • stabilirea domeniului și frecvenței auditurilor interne și a inspecţiilor justificată prin evaluarea riscurilor

Distribuie

Facebook
LinkedIn

Ești gata să treci la
următorul stadiu de dezvoltare?

CONFERINȚA IFS 2024

Vrei să vinzi la EXPORT?
Află cum îți poți DUBLA șansele.
PARTICIPĂ la conferința IFS 2024 în România