Prezentarea generala a cerintelor standardelor

Obiectiv:

Prezentarea cadrului general cu privire la cerințele standardelor IFS, a normelor și metodelor utilizate, necesare persoanelor implicate în implementarea standardelor IFS: organizații, consultanți, auditori etc.

Informații despre curs:

  • Prezentarea generală a cerințelor standardelor IFS, atât din punct de vedere al documentației necesare, cât și din punct de vedere practic, în ceea ce privește infrastructura, echipamentele și alte dotări necesare.