Prezentarea generală a cerințelor referențialului OHSAS 18001 / ISO 45001

Obiectiv:

Cursul se adresează personalului cu responsabilități în implementarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale (reprezentanți ai managementului pentru sănătate și securitate ocupațională, responsabili SSM și situații de urgență) și asigură informarea acestora cu privire la termenii și structura de bază a sistemului, conform standardului OHSAS 18001 / ISO 45001.

Informații despre curs:


• Structura referențialului OHSAS 18001 / ISO 45001, termeni, definiții și principii de bază
• Modalități de aplicare a cerințelor referențialului în organizație