Prezentarea generala a cerintelor referentialului ISO 14001

Obiectiv:

Cursul se adreseaza personalului cu responsabilități în implementarea sistemului de management de mediu (reprezentanți ai managementului pentru mediu, responsabili de mediu, responsabili deșeuri) și asigură informarea acestora cu privire la termenii și structura de bază a sistemului, conform standardului ISO 14001.

Informatii despre curs:

  • Structura referențialului ISO 14001, termeni, definiții și principii de bază;
  • Modalități de aplicare a cerințelor referențialului în organizație.