Prezentarea cerintelor standardului ISO 9001

Obiectiv:

Înțelegerea principiilor fundamentale și de vocabular pentru îmbunătățirea performanțelor și implementarea cu succes a sistemului de management al calității.

Informații despre curs:

  • ISO 9000 – Fundamente și vocabular (identificarea principiilor și procedurilor fundamentale prin stabilirea cadrului instituțional și de limbaj. Glosar termeni: calitate, management, organizație, proces și produs, caracteristici, conformitate, documentație, examinare, audit);
  • ISO 9001 – Stabilirea unui model pentru managementul calității, prin fixarea cerințelor și documentarea procedurilor necesare oricărei organizații, în vederea demonstrării abilității acesteia de a furniza constant produse și servicii conform standardelor și nevoilor clientului.