Formare auditori interni pentru sistemul de management al sigurantei alimentelor

Obiectiv:

Formarea de auditori interni pentru sistemele de management al siguranței alimentelor. Cursul are la bază cerințele referențialului HACCP / FSSC 22000, ținând cont în același timp de prevederile ghidului de auditare ISO 19011.

Informații despre curs:

  • Prezentarea regulilor și metodelor utilizate în realizarea unui audit al sistemului de management al siguranței alimentelor, corespunzător cerințelor de auditare valabile la nivel național și internațional;
  • Interpretarea referențialelor HACCP / FSSC 22000;
  • Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor de audit și aplicarea acestora, prin intermediul testelor și exercițiilor practice din timpul cursului, a cărui absolvire cu succes duce la obținerea certificatului de auditor intern.