Formare auditori interni pentru sistemul de management al mediului

Obiectiv:

Formarea de auditori interni pentru sistemele de management de mediu. Cursul are la bază cerințele referențialului ISO 14001, ținând cont în același timp de prevederile ghidului de auditare ISO 19011

Informații despre curs:

• Introducere în managementul de mediu
• Cerințele standardului ISO 14001 privite din perspectiva auditorului
• Procedura de auditare a sistemelor de management de mediu (pregătirea auditului, auditul la fața locului, raportul de audit, tehnici de comunicare în audit, studii de caz)