Formare auditori interni pentru sistemul de management al calității

Obiectiv:

Formarea de auditori interni pentru sistemele de management al calității. Cursul are la baza cerințele referențialului ISO 9001, ținând cont în același timp de prevederile ghidului de auditare ISO 19011.

Informații despre curs:

  • Dobândirea unei imagini de ansamblu cu privire la metodologia utilizată, a regulilor, metodelor și tehnicilor de abordare în vederea elaborării documentației necesare auditului;
  • Interpretarea standardului SR EN ISO 9001;
  • Dobândirea și îmbunătățirea cunoștintelor de audit și aplicarea acestora, prin intermediul testelor și exercițiilor practice din timpul cursurilor, a căror absolvire cu succes duce la obținerea certificatului de auditor intern.

*Notă: Acest curs poate fi oferit și în varianta integrată cu alte sisteme de management (Ex: Formarea auditorilor interni pentru sistemul de management integrat calitate-mediu).