Formare auditori interni IFS

Obiectiv:

Formarea de auditori interni pentru standardele IFS, ținând cont în același timp de prevederile ghidului de auditare ISO 19011.

Informații despre curs:

  • Prezentarea regulilor și metodelor utilizate în realizarea unui audit, conform cerințelor standardelor IFS, precum și corespunzător cerințelor de auditare valabile la nivel național și internațional;
  • Interpretarea referențialelor IFS;
  • Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor de audit și aplicarea acestora, prin intermediul testelor și exercițiilor practice din timpul cursului, a căror absolvire cu succes duce la obținerea certificatului de auditor intern.