Formare auditori interni ai sistemelor de management al sănătății și securității ocupaționale

Obiectiv:

Formarea de auditori interni pentru sistemele de management al sănătății și securității ocupaționale. Cursul are la bază cerințele referențialului OHSAS 18001 / ISO 45001, ținând cont în același timp de prevederile ghidului de auditare ISO 19011.

Informații despre curs:

• Introducere în managementul sănătății și securității ocupaționale
• Cerințele standardului OHSAS 18001 / ISO 45001 privite din perspectiva auditorului
• Procedura de auditare a unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale (pregătirea auditului, auditul la fața locului, raportul de audit, tehnici de comunicare în audit, studii de caz)