Cursuri auditori din domeniul standardelor IFS (International Featured Standards) – IFS Food, IFS HPC, IFS Logistics, IFS Broker, IFS PACsecure, IFS Food Store

Prezentarea generală a cerințelor standardelor

Obiectiv:

Prezentarea cadrului general cu privire la cerințele standardelor IFS, a normelor și metodelor utilizate, necesare persoanelor implicate în implementarea standardelor IFS: organizații, consultanți, auditori etc.

Informații despre curs:

  • Prezentarea generală a cerințelor standardelor IFS, atât din punct de vedere al documentației necesare, cât și din punct de vedere practic, în ceea ce privește infrastructura, echipamentele și alte dotări necesare.

Formare auditori interni IFS

Obiectiv:

Formarea de auditori interni pentru standardele IFS, ținând cont în același timp de prevederile ghidului de auditare ISO 19011.

Informații despre curs:

  • Prezentarea regulilor și metodelor utilizate în realizarea unui audit, conform cerințelor standardelor IFS, precum și corespunzător cerințelor de auditare valabile la nivel național și internațional;
  • Interpretarea referențialelor IFS;
  • Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor de audit și aplicarea acestora, prin intermediul testelor și exercițiilor practice din timpul cursului, a căror absolvire cu succes duce la obținerea certificatului de auditor intern.

Ești gata să treci la
următorul stadiu de dezvoltare?